Методична робота в школі — спеціально організована діяльність педагогічного колективу, що створює умови

                                                                    для підвищення майстерності педагога.

  Методична робота спонукає вчителя до роботи над підвищенням свого фахового рівня, сприяє збагаченню педагогічного колективу педагогічними знахідками, допомагає молодим учителям переймати майстерність у більш досвідчених колег. Форми організації методичної роботи в школі досить динамічні.   У 2016-2017 н.р. школа розпочала роботу над науково-методичним питанням

                 

«Підвищення рівня  професійної майстерності педагога

як умова всебічного розвитку учнів

та формування  ключових компетентностей  успішної особистості»

 

Основні напрямки роботи методичного кабінету школи

Організаційно-методична діяльність

Необхідність здійснювати постійну взаємодію з педагогами шляхом використання різноманітних підходів з метою створення якнайкращих умов для розкриття можливостей, професійних інтересів та здібностей педагогів

-          створення якнайкращих умов для діяльності та стимулювання праці педагогів

-          планування та організація навчально-виховного процесу

-          взаємодія із зовнішнім середовищем

-          матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу

-          організація контрольно-діагностичної діяльності

-          створення громадсько-педагогічних об’єднань педагогів

-          сприяння створенню в освітній установі стійкого позитивного психолого-педагогічного мікроклімату

-          атестація педпрацівників

-          звітно-документальна діяльність

-          організація позакласної та позашкільної творчої діяльності учнів

-          організація громадсько-педагогічної діяльності педагогічного колективу

-          здійснення зв’язків із зовнішнім середовищем

 

Власне методична діяльність

Підготовка , перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів за всіма аспектами предметів викладання і за всіма видами педагогічної діяльності

 

Методичне забезпечення навчально-виховного процесу

Має неперервний характер, випливає з проблем, що виникають в педагогічній діяльності, передбачає широкий набір видів, форм, змісту діяльності

Стосовно педагогів

-          підвищення рівня педагогічних знань

-          вивчення та використання в своїй діяльності сучасних педагогічних технологій, методик, прийомів та способів успішного навчання та виховання

-          прищеплення смаку, інтересу, і вміння займатися творчою діяльністю

-          підвищення рівня педагогічної майстерності, педагогічної техніки

-          створення умов і прищеплення інтересу до самоосвіти

-          підвищення рівня психологічної оснащеності й готовності вчителя

-          формування стійких професійних цінностей і поглядів

-          вивчення та професійне використання сучасних способів діагностування учнівської успішності

-          вивчення та практичне використання сучасних методик виховання

-          підтримка педагогів, що розробляють авторські програми, курси та прагнуть їх реалізувати

-          організація інформаційного забезпечення педагогів

-          запровадження в практику роботи педагогів основ наукової організації праці

Стосовно педагогічного колективу

-          узгодження понять, цінностей і уявлень, вироблення єдиної педагогічної позиції

-          збереження та підтримка розумних традицій

-          сприяння формуванню творчого педагогічного середовища

-          організаційна, педагогічна та змістовна підтримка експериментальної та інноваційної діяльності педагогів

-          використання різноманітних стимулів, способів та організаційних рішень для підвищення кваліфікації педагогів

-          створення умов для зародження, оцінювання та загальношкільного використання цінного педагогічного досвіду

-          організація та стимулювання громадсько-педагогічної діяльності вчителів

Діагностико-аналітична діяльність

Створення умов для найкращого саморозкриття педагогів та учнів, для їх позиивної взаємодії

-          Виявлення  особистих та професійних проблем з метою управління успіхом, мотивації і стимулювання

-          Реалізація ідей управлінсько-педагогічної підтримки педагогів і створення умов для їхньої діяльності

 

 

 

 

Методична рада є колективним професійним органом, що поєднує педагогів, які прагнуть здійснювати

                             перетворення у школі на науковій основі, керуючись визначеними

                             концептуальними положеннями, підходами, ідеями. 

 

Методична рада покликана координувати зусилля різних служб, підрозділів школи, творчих педагогів, спрямовані на розвиток науково-методичного забезпечення освітнього процесу, інноваційної діяльності педагогічного колективу.

 

Методична рада є головним консультативним органом школи з питань науково-методичного забезпечення освітнього процесу.

 

План засідань методичної ради школи 2016-2017 нвчальний рік

Засідання 1

06.09.2016

 1. Обговорення і затвердження плану роботи методичної ради на 2016-2017 навчальний рік.
 2. Розподіл обов’язків між членами методичної ради.
 3. Затвердження плану роботи методичних об’єднань на 2016-2017 навчальний рік
 4. Затвердження календарних планів вчителів, яким виділено додаткові години на викладання окремих предметів
 5. Затвердження плану роботи щодо підготовки учнів до проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін (шкільних і районних ).
 6. Затвердження плану проведення предметних декад у  2016-2017 навчальному році.
 7. Обговорення нових навчальних програм із базових дисциплін, підручників, рекомендацій Міністерства освіти й науки України, МОІППО  щодо особливостей викладання предметів у 2016-2017нр.
 8. Інструкція щодо заповнення класного журналу для 1-4 класів (Ліфантьєва Н.М.)
 9. Проведення інструктажу з питань правильного оформлення шкільної документації та відповідальності за її ведення й збереження.
 10. Проведення інструктажу щодо заповнення соціальних паспортів класів (Розуменко Л.С.)
 11. Про дотримання єдиного мовного й орфографічного режиму
 12. Про організацію науково-дослідницької роботи з учнями, підготовка робіт по лінії МАН, турнірів з базових начальних предметів. (Бурдєйна С.В.)

 

Засідання 2

04.10.2016

 1. Формування готовності вчителів школи до роботи в умовах реформування змісту освіти.
 2. Про участь учителів школи в шкільному та районному  конкурсах "Учитель року”.
 3. Про хід атестації педагогічних працівників школи.
 1. Організація роботи НСУ «МАН «Інтелект». Про організацію науково-дослідницької роботи з учнями, підготовка робіт по лінії МАН, турнірів з базових начальних предметів. (Бурдєйна С.В.)
 2. Огляд нормативних, директивних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.

 

Засідання 3

22.11.2016

 1. Комплексна Програма увічнення пам’яті учасників АТО. Жертв воєн, політичних репресій. (Валкова І.М.)
 2. Гурткова та позакласна робота із предметів.
 3. Дослідна та експериментальна робота вчителів школи.
 4. Звіт про роботу методичних об’єднань учителів школи.
 5. Ознайомлення з новинками методичної літератури.

 

Засідання 4

17.01.2017

 1. Система роботи із здібними та обдарованими дітьми.
 2. Про роботу з невстигаючими учнями та учнями, які мають високий рівень підготовки, шляхи підвищення в учнів мотивації до навчання.
 3. Результати роботи педагогів над індивідуальними методичними темами
 4. Про хід курсової перепідготовки педагогічних кадрів

Засідання 5

14.02.2017

 1. Про підсумки класно-урочного контролю в 9 класах
 2. Про стан профорієнтаційної роботи
 3. Про стан самоосвітньої роботи  вчителів  школи
 4. Про організацію та  проведення   екскурсій та  начальної практики  учнів  
 5. Реалізація науково – методичної проблеми педагогічними працівниками школи.
 6. Індивідуальні консультації

 

Засідання 6

04.04.2017

 1. Виконання графіка контрольних робіт та мовленнєвих перевірок в 2-4 класах (Ліфантьєва Н.М.)
 2. Об’єктивність тематичного оцінювання учнів 2-х класів (Ліфантьєва Н.М.)
 3. Аналіз методичної роботи в діяльності освітнього округу № 2
 4. Про порядок проведення ДПА та ЗНО в школі»
 5. Виконання наказу про методичну роботу в школі.
 6. Виконання навчальних програм учителями школи
 7. Обмін думками та пропозиціями щодо складання річного плану роботи школи та планування методичної роботи на наступний навчальний  рік

 

 

 

Меню сайту
Форма входу
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 221