ПАМ’ЯТКА  з питань контролю за проведенням атестації педпрацівникі  
 1. Відображення питання атестації в річному плані роботи школи.
 2. Пятирічний план проходження атестації педпрацівників школи.
 3. Наказ по школі про створення атестаційної комісії.
 4. Наявність атестаційного кутка, положення про атестацію.
 5.  Графік проведення атестації вчителів, погоджений з профкомом, затверджений наказом по школі.
 6. Накази навчально-виховного змісту про педагогічну діяльність вчителів, які проходитимуть атестацію (охопити роботу протягом 5 років).
 7. Заяви вчителів про проходження атестації чи відмови з вказівкою причини (довідки).
 8. Кабінет, роздатковий матеріал, що використовується вчителем на уроках.
 9. Оформлення досвіду роботи вчителів.
 10. Наявність записів у книзі внутрішньошкільного контролю директора та заступника директора школи про відвідані уроки вчителів, позакласні заходи, рівень роботи класного керівника, що атестуватимуться. Висновки та рекомендації щодо їх роботи. Звіти вчителів про свою роботу.
 11. Атестаційні листи з характеристиками вчителів.
 12. Протоколи засідань профкому про затвердження атестаційних характеристик вчителів.
 13. Протоколи педради про ознайомлення педколективу із змістом характеристик вчителів, що атестуються


Технологічна карта  вивчення творчої діяльності вчителя під час атестації

Науково-теоретична підготовка

 1. Знання теоретичних основ науки з предмета.
 2. Знання історії розвитку науки і сучасних її досягнень.
 3. Знання змісту освіти з предмета.

 Методична підготовка

 1. Знання методики викладання предмета.
 2. Володіння методами й прийомами навчання школярів.
 3. Вміння організувати навчання школярів.
 4. Обізнаність із засобами навчання школярів та вміння їх використовувати.
 5. Вміння обґрунтовано вибирати і оцінювати ефективність педагогічної технології.

Психолого-педагогічна підготовка

 1. Знання психологічних та вікових особливостей учнів.
 2. Знання психологічних особливостей навчання, виховання, розвитку школярів.
 3. Знання теоретичних основ педагогіки й психології.
 4. Обізнаність із новими педагогічними технологіями.

 Навчально-виховний аспект

 1. Оптимальність змісту інформації, яку вчитель подає на уроці (глибина, логічність, структурування, вміння виділити головне).
 2. Використання навчального матеріалу для забезпечення триєдиного завдання уроку: навчання, виховання та розвитку учнів.
 3. Використання прийомів навчання, заохочення учнів до активної розумової діяльності, самостійності, творчості (створення проблемних ситуацій, виконання творчих завдань).
 4. Творче використання новацій для добору методів, засобів і прийомів навчання.
 5. Співпраця й співтворчість (педагогічний такт, уміння вести діалог, культура спілкування, вміння створити ситуацію успіху).
 6. Педагогічно виправданий контроль і облік знань, умінь, навичок.
 7. Поведінка учнів, пізнавальна активність, зацікавленість, комфортність, взаємодопомога.
 8. Робота над культурою мовлення учнів.
 9. Поведінка вчителя: вміння володіти собою, культура мови, організованість, комунікабельність.
 10. Культура ведення шкільної документації.

 Організація позакласної виховної роботи

 1. Планування позакласних заходів.
 2. Організація позакласної роботи.
 3. Проведення факультативів, гуртків, секцій.
 4. Результативність позакласної роботи.

 Громадсько-педагогічний аспект

 1. Виконання громадських доручень.
 2. Особисті якості (авторитет у колективі, серед батьків, учнів).


Методична карта участі педагога у підвищенні науково-теоретичного рівня та професіоналізму

 1. Прізвище, імя, по батькові вчителя.
 2. Рік народження.
 3. Освіта.
 4. Категорія.
 5.  Курсова підготовка.
 6. Атестація.
 7. Досвід (ким і коли вивчається).
 8. Проблеми, над розвязанням яких працює вчитель.
 9. Участь у методичних обєднаннях.
 10. Участь у психолого-педагогічному семінарі.
 11. Участь у методичних місячниках і тижнях.
 12. Виступи на педраді.
 13. Методичні наради та інші збори (виступи).
 14. Відкриті виховні заходи, вечори.
 15.  Участь у педагогічних читаннях.
 16.  Участь у конференціях
 17. Дні освіти (виступи).
 18. Інші види діяльності.

Методична карта ведеться окремо кожним учителем від атестації до наступної атестації.

  Памятка по вивченню досвіду роботи вчителя

_________________________________________________

(Прізвище, імя, по батькові вчителя)

Навчально-виховна робота

 1. Підготовка вчителя до проведення уроків:

  -         знання змісту навчальної програми та інших документів, творче використання інструктивно-методичних матеріалів з питань викладання предмету;

  -         планування роботи;

  -         використання додаткової літератури під час підготовки до уроку (наукової, науково-популярної, хрестоматійної, періодичної преси);

  -         забезпечення уроку навчально-наочними посібниками (таблицями, картами, гербаріями, муляжами, вологими препаратами, навч. фільмами, колекціями).

  2.     Науково-теоретичний і методичний рівень викладання:

  -         науковість викладання, формування діалектико-матеріалістичного світогляду;

  -         практична спрямованість змісту навчання;

  -         здійснення між предметних звязків;

  -         використання раціональних методів і прийомів навчання, їх удосконалення;

  -         доцільність вибору форм організації навчання та оптимальність їх поєднання, місце лекційних і семінарських форм занять;

  -         формування в учнів прийомів навчальної праці;

  -         дотримання вчителем програмних вимог щодо виконання практичної частини: досліди, лабораторні роботи, практичні заняття;

  -         обсяг і складність домашніх завдань.

  3. Діяльність факультативних і різних форм позакласної роботи.


Індивідуальний план  підготовки та участі педагога в атестації 

п/п

Зміст роботи

Місяць

1.

Ознайомлення з Типовим положенням про атестацію.

Вересень

2.

Ознайомлення з основними вимогами до атестації у школі.

Вересень

3.

Курсова підготовка.

До лютого

4.

Участь в анкетуванні, тестуванні.

Січень-лютий

5.

Звіт про участь у роботі педагогічних кафедр, методобєднань.

Березень

6.

Результати вивчення й впровадження у практику роботи передового педагогічного досвіду.

Лютий

7.

Звіт про власні творчі досягнення.

Березень

8.

Участь у конкурсі «Учитель року», виставках педагогічних інновацій.

Протягом року

9.

Відкриті уроки.

Протягом року

10.

Відкриті виховні заходи.

Протягом року

11.

Творчий звіт «Від атестації до атестації».

Квітень

12.

Ознайомлення з характеристикою, наказом про підсумки атестації.

Квітень

Меню сайту
Форма входу
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 221